Türk Dili 2 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1. Ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasına ne denir?


Frekans
Boğumlanma
Ses
Konuşma
Vurgu

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dinleme sürecini alıcıdan (dinleyiciden) kaynaklanan koşullar nedeniyle etkilemez?


Ses tonu
Dikkat
Bilgi birikimi
Ön yargı
Sözcük dağarcığı

3.Soru

Hem toplumsal hem de bireysel yönü olan kavram hangisidir?


kitap
savaş
barış
toplantı
dil

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerindenbiri değildir?


Özgün söyleşilere yer verilir.
Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.
İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır.
Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okumanın beş temel ilkesinden biri değildir?


Okuma anlam kurma sürecidir.

Okuma yavaş olmalıdır.

Okuma stratejik olmalıdır.

Kişi okumaya güdülenmelidir.

Okuma yaşam boyu devam etmelidir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deneme türlerinden biri değildir?


Klasik deneme
Çözümleyici deneme 
Edebî deneme
 Felsefi deneme
Eleştirel deneme

7.Soru

Edebiyat, sanat, spor, sosyal ya da fen bilimleri gibi kendi alanlarında tanınmış, ün yapmış, okurun ilgisini çekecek kişilerin yaşam öykülerini araştırarak okuyana bilgi vermeyi amaçlayan yazı türüne ne denir?


makale
biyografi
deneme
dergi yazıları
gezi yazıları

8.Soru

Avrupa’da 14. Yüzyılın ilk yarısında İtalyan yazar Boccacio’nun Decameron adlı kitabı ile ortaya çıkan sanatsal yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


Öykü

Şiir

Roman

Tiyatro

Masal


9.Soru

Seçeneklerden hangisi dinleme sürecinin bileşenlerinden biri değildir?


Konuşan
İleti
Okuyan
Geri bildirim
Dinleyen

10.Soru

8- Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin temel özelliklerinden değildir?(


Eleştirel düşünme ön yargılardan uzak olmayı gerektirir.
Eleştirel düşünme bir süreçtir.
Neden sonuç ilişkisi önemli değildir
Bilimsel bir yaklaşımı, nesnel bakış açısını gerektirir.
Çok yönlü bakış açısını ve düşünmeyi zorunlu kılar.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmayı gerektirir?


Adres sorma ve söyleme
Bilimsel bilgi aktarma
Selamlaşma
Özür dileme
Tanışma ve tanıştırma

12.Soru

Güllü Agop Kimdir?


İlk Osmanlı tiyatrocusu
İlk Osmanlı oyun yazarı
İlk Osmanlı roman yazarı
İlk Osmanlı öykü yazarı
İlk Osmanlı şiir yazarı

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üç noktanın kullanım yerlerinden birisi değildir?


Konuşma bölümlerinde , duraksama veya kekelemeyi göstermek için kullanılır.
Cümleyle ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır.
Yazarın söyleyeceklerinin tam olarak bitmediği ya da devamını okuyucuların hayal gücüne bıraktığı izlenimini uyandıran cümlelerin sonuna konur.
Karşılıklı konuşmalarda cevap verilmediğini, sessiz kaşındığını belirtir.
Açıkça ne olduğunu yazmak istemediğimiz kişi, yer, kurum vb. adı yerine üç nokta konur. Aynı şey genel ahlaka aykırı, argo, küfür sözlerini yazarken de söz konusudur.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel, iyi bir sesin sahip olması gereken temel özellikler arasında yer almaz?


Esneklik

Akıcılık

İşitilebilirlik

İnandırıcılık

Hoşagiderlik


15.Soru

6- Bir kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için kendimizi onun yerine koyarak yaptığımız dinlemeye ne denir?


Yaratıcı dinleme
Empati dinleme
Amaçlı dinleme
Sorgulayıcı dinleme
Seçici dinleme

16.Soru

başla-yor > başlıyor, okuma-yor > okumuyor

Yukarıdaki örneklerde Türkçe yazım kurallarıyla ilgili hangi kural görülmektedir?


ünsüz türemesi

ünlü düşmesi

ünlü daralması

ünsüz uyumu

Küçük ünlü uyumu


17.Soru

Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


Mülakatta elendiğini duyunca sevinçi kursağında kaldı. 

Hayatta hiçbir zaman kafamızdaki kadar harikulade şeyler olmayacağını henüz idrak etmemiştim.

Aslına bakılırsa, olgunlaşma dediğimiz şey de bundan ibarettir.

Sorumlu tutulabilirliğin yerini alması gereken sözcük değiştirilebilirlik olmalıdır. 

İnsan davranışlarında özgür iradenin yeri, eski ve hararetli bir tartışma konusudur.


18.Soru

Bilimsel bir çalışmada çalışmanın amacının, konusunun, bilimsel çalışmalara ne kazandırılacağının, dolayısıyla özgünlüğünün ifade edildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Giriş

Gelişme

Sonuç

Yöntem

Tartışma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazışma türlerinden raporun tanımıdır?


Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazılar.

Resmî ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi sormak amacıyla yazılan resmî mektup

Bir konu ya da olayın incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında ortaya çıkan görüşlerin sunulduğu yazı türü

Kamu veya özel kuruluşların iş başvurusu
sırasında kişilerin niteliklerini kısaca anlatmalarını
istediği yaz türü

Bir yakına bir dileği, isteği ya da arzuyu iletmek
amacıyla yazılan yazı türü


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi asalak ses veya sözlerden biri değildir?


şey
yani
artı
hani
bugün