Türk Dili 2 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi seçenek iş görüşmesi öncesinde, sırasında ve
sonrasında yapılması gereken temel noktalar arasında yer
almaz?


Görüşme randevuya bağlı olarak
gerçekleştirilmelidir.

Görüşmeden kısa bir süre önce görüşme yerinde
hazır bulunulmalıdır.

Görüşme öncesinde taraflar hazırlıklarını yapmış
olmalıdır.

Görüşmeyi yapanlar giyim kuşamlarında hassas
olmalıdırlar.

Görüşme sonunda bir sonraki randevu için
sözleşilmelidir.


2.Soru

Seçeneklerden hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerden birisi değildir?


Hipotez kurma
Akıl yürütme
Değerlendirme
Sesli okuma
Uygulama

3.Soru

7- Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı dinlemeye ne denir?


Aktif dinleme
Pasif dinleme
Eleştirel dinleme
Amaçlı dinleme
Empati dinleme

4.Soru

Anlama doğrudan etki eden ve cümlede karışmayı
önleyen ayırıcı işaret aşağıdakilerden hangisidir?


Nokta

Virgül

Noktalı virgül

Üç nokta

İki nokta


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dinleme sürecini çevreden kaynaklanan koşullar nedeniyle etkilemez?


Sıcak
Ses
Işık
Soğuk
İlgi

6.Soru

I- Vurgu: Sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı hecelerin, cümlenin bütününde de bazı sözcüklerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslendirilmesidir.
II- Tını: Bir sesi başka sesleden ayırmamızı sağlayan fiziksel niteliğine denir.
III- Pes ve tiz ses: Özellikle vurgulanan bir yargının, mesajın, yüksek tonlu ifadenin veya bir sorunun ardından gelen kısa süreli sessiziktir.
IV- Tonlama: Titreşen ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşudur.
Yukarıda verilen kavramlardan hangilerinin tanımı doğru yapılmıştır?


I-II

I-II-III

I-IV

II-IV

I-II-IV


7.Soru

Gerçek yaşamda tüm konularda hazırlanmış olan kitap, magazin, gazete ve diğer bilimsel alan dışı yayınlarda tercih edilen yazım stili aşağıdakilerden hangisidir?


APA

CHICAGO

AMA

ASA

APSA


8.Soru

Eklendiği cümlede üzüntü, sevinç, kızma, korku gibi
anlamları pekiştiren bu işaret okura yazıda yanında
bulunduğu yazı biriminin yüksek sesle anlama uygun bir
tonda okunması gerektiğini gösteren noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?


Soru işareti

Uzun çizgi

Kesme işareti

Tırnak işareti

Ünlem işareti


9.Soru

Konunun özelliğine, işlenecek ana düşünce ve yardımcı düşlüncelerin niteliğine, kullanılacak örneklere, anlatım biçimine göre kompozisyon yazmada kaç tür plan uygulanabilir?


Bir
İki
Üç
Dört
Beş

10.Soru

5- Aşağıdakilerden hangisi okuma sonrasında kullanılan stratejilerdendir?


Metinde yer alan bilgilerle önceden sahip olunan bilgileri birleştirmek
Yönlendirme ve sorular yoluyla metinle etkileşimi sağlamak
Metnin yapı ve mantıksal sırasını kavramak
Anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamlarının bağlamdan çıkarılabilmesi için ipuçları bulmak
Konuyla ilgili ön bilgileri harekete geçirmek

11.Soru

I. Yaşanmış ya da yaşanabilir izlenimi veren olaylarıanlatır.II. Kişi zaman, yer ögelerini içerir.III. Yaşamın bir kesitini ya da tümünü anlatır.6. Yukarıda özelliklerinden bazılarının yer aldığı ebedîtür aşağıdakilerinden hangisidir?


Tiyatro
Dram
Şiir
Masal
Roman

12.Soru

10- APSA yazım stili aşağıdakilerin hangisinde kullanılır?


Sanat ve tarih bilimleri
İstatistik ve diğer bilimsel yazılar
Ekonomik ve politik bilimler
Tıp ve sağlık bilimleri
Psikoloji, eğitim ve sosyal bilimler

13.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf doğru kullanılmıştır?


Bu kitap Yakup kadri karaosmanoğluna aittir. 

Yaz tatilinde almanyadan kuzenim gelecek.

Havacılık sertifikasını Türk Hava Kurumu'ndan alabilirsiniz.

Topkapı sarayı Osmanlı padişahlarının yaşadığı yerdir.

Sınavdan yüz alınca Dünya'lar benim oldu.


14.Soru

5. Ağırlıkla duygulara yer veren üslup hangisidir?


Ziyafet üslubu
Ayrık üslup
Keskin üslüp
Hissi üslup
Delil üslubu

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öykünün öğelerinden biri değildir?


Olay ya da durum

Kişiler

Yer

Anlatım

Zaman


16.Soru

Domuz gribi, WHO’nun verilerine göre 40’ı aşkın ülkede 12.000’i aşkın kişiyi enfekte etmiş, 86 kişiyi öldürmüş durumda. Fakat bunlar kayıtlı vakalar; virüse maruz kalmışların gerçek sayısının en az 100.000 olduğu tahmin ediliyor.

Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?


Tanımlama

Karşılaştırma

Tanıtlama

Örneklendirme

Tanıklama


17.Soru

Araştırmacı yazının hangi bölümünde amacını açıkça belli etmelidir?


Giriş
Gelişme
Sonuç
Kaynakça
Öneriler

18.Soru

Ünlü uzunluğunun veya inceliğinin anlam ayırıcı olduğu durumlarda yazıda bazı sözcüklerin ‘^’ işareti kullanılarak birbirinden farklı gösterildiği görülür. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin ince söylenişi yoktur?


Hala

Sayı

Yar

Aşık

Dahi


19.Soru

I. Yeni ve orijinal olması II. Güncel bir problem olması III. Daha önce yapılmış bir çalışma olmaması Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/ hangileri bilimsel araştırma konusu seçilirken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alır?


I
II
III
I, II
I, II, III

20.Soru

Bilimsel bir yazıyı ortaya koyabilmek için gereken sürece ne ad verilir?


Yöntem

Kaynak araştırması

Araştırma

Yorumlama

Bilimsel araştırma