Türkiye Ekonomisi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 2 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “İnsani Gelişmişlik Endeksi"nin ülkeleri değerlendirmekte kullandığı kriterler arasında bulunmaz?


Uzun yaşam

Sağlıklı yaşam

Eğitim

Gelir

Mülkiyet hakları


2.Soru

Yukarıdaki tabloya göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Kanada'da vergi gelirleri sürekli artış eğilimindedir.

En yüksek vergi geliri 2005 yılında İsveç'e aittir.

İrlanda'nın 1975 ve 2010 yıllarındaki vergi geliri birbirine eşittir.

1995 yılına kadar Türkiye çok düşük vergi gelirine sahip bir ülkedir.

Kanada'nın 1985 yılındaki vergi geliri ve 2016'dan fazladır.