Uluslararası Satış Yönetimi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 5 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Firmanın faaliyette bulunduğu ülkede, merkezî ve yerel makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmaktadır?


Sosyolojik çevre

Maddi çevre

Eğitim çevresi

Siyasi çevre

Politik çevre


2.Soru

I-Satış aktivitelerinde performans artar

II-Üst yönetim satış gücünü denetlemek için fazla zaman harcamaz

III-İşe alım seçim ve süreci tekrarlanmaz

IV-Satış gücünün toplam performansı optimal düzeye ulaşamaz

V-Müşterilerle uzun dönemli ilişkiler kurulabilir

Seçeneklerden hangisi satış elemanlarını tedarik etme ve seçme sürecinde yapılan yanlışların sonuçlarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

Yalnız IV 

I, III, V


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan geleneksel tedarik kaynaklarından biridir?


Gazetelerdeki iş ilanları 

İşçilerin tavsiyeleri

İşveren ajansları 

İş fuarları 

Tanıdıklarla iletişim kurma


4.Soru

Eşantiyon dağıtma, sipariş alma gibi fazla beceri istemeyen satışlarda daha iyi sonuç elde etmek için hangi tedarik kaynağı tercih edilmelidir?


İnternet

Yerel gazeteler

İş ve işçi bulma kurumları

Eğitim ve öğretim kurumları

Mesleki dergiler


5.Soru

Satış elemanı tedarik sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Alternatif başvuru kaynaklarının gözden geçirilmesi

İş ve işçi bulma kurumlarına başvurma

İşe uygun elemanın özelliklerini belirleme

Değerlendirme tekniklerini uygulama

İşe en uygun olan adayların seçilmesi