Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

- Yararlı içerik ekleme

- İlgili görüntü koyma

- Link satın alma

- Anahtar kelimeleri dikkatlice yerleştirme

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen imkânı müşteriye sağlamış olabilir?


Arama Motoru Optimizasyonu

 

Ölçüm

 

Reklamlar

 

Kullanıcı veri tabanı

Hedef kitleye erişim


2.Soru

Web sayfası performansının önemini vurgulayan ve algoritmaları, en uygun site hızı ve kullanıcı deneyimi tasarımı ile web sitelerini tercih eden Google aracı aşağıdakilerden hangisidir?


My Business

 

Trends

 

PageSpeed Insights

 

Analytics

Search Console


3.Soru

Sosyal Medyanın tarihsel gelişimi ele alındığında 1971 dönemi hangi aşamayı içermektedir?


E Posta

 

Usenet

 

LISTSERV

 

IRC

Bloglar, Podcast ve Wikiler


4.Soru

Sosyal medya hesabı olup düzenli bir şekilde bu aracı kullanmayan gurup aşağıdakilerden hangisidir?


Değişenler

 

Soru Soranlar

 

Muhabirler

 

Onay Arayanlar

Dalgıçlar


5.Soru

Ürettiğiniz dijital varlıklarınızın tüm formlarını bilinçli bir şekilde kapsayan arama motoru optimizasyonunun gelişen alanına ne ad verilir?


Ücretli katılım

 

SEO 2.0

 

SEO

 

Ücretli yerleştirme

Organik sonuçlar


6.Soru

Arama motorunun topladığı ve aradığı tüm bilgileri içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Arama terimi

 

Arama sonucu

 

Arama indeksi

 

Arama dizini

Arama sitesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal medyanın özellikleri arasında sayılabilmektedir?

Zamandan ve Mekandan Bağımsızlık

Kullanım Zorluğu

Etkileşim

Erişim ve Erişilebilirlik


I ve II

 

III ve IV

 

I, II ve IV

 

I, II ve III

Hepsi


8.Soru

I. Dinleme

II. Ölçme

III. Bağlanma

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sosyal medya pazarlama sürecinin aşamalarındandır?


Yalnız I

 

Yalnız II

 

I ve II

 

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Sosyal medyanın tarihsel gelişimi içerisindeki ilk basamak olan e-posta dönemi kaç yılında gerçekleşmiştir?


1976

 

1971

 

1988

 

1995

2002


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arama motoru optimizasyonu yapılmasından sonra bir firmanın karşılaşma ihtimali olan süreçlerden biri değildir?


WEB sayfasına ilgi artar

 

WEB sayfasının arama motorundaki aranılırlığı yükselir

 

WEB sayfasının ziyaretçi sayısı çoğalır

 

Spamlar engellenmiş olur

Kişilerin WEB sayfası üzerinden yayılmaya çalışan veri ve bilgilere erişimi kolaylaşır


11.Soru

“Alıcıya gönderilmek istenilen uyarı, bilgi veya davranışın gönderici tarafından ortak semboller kullanılarak kodlanması” şeklinde tanımlanan, pazarlama iletişiminin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kodlama

Mesaj

Kanal

Kod açma

Geribildirim


12.Soru

I. İşletmecilik

II. Grafikerlik

III. Programcılık

IV. Materyal tasarımı

V. Davranış bilimleri

Yukarılardan hangisi web tasarımında ihtiyaç duyulan temel bilgilerdendir?


I ve II

II ve II

I, II ve III

III, IV ve V

I, II ve V


13.Soru

Elektronik posta pazarlama sürecinin en son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Kampanya amacının belirlenmesi

 

Kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi

 

Hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi

 

Uygulama

Etkinlik ölçümü


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın bilgilendirme işlevi içerisinde sayılmaktadır?


Tüketicilerin ürünle ilgili endişe ve korkularını giderme

 

Marka tercihi oluşturma

 

İşletmenin markasının tercih edilmesini teşvik etme

 

Ürün özellikleriyle ilgili tüketici kanaatlerini değiştirme

Tüketicileri hemen satın amaya yöneltme Müşteri ilişkileri


15.Soru

Alıcının kaynağa, ilgili mesaja ilişkin verdiği yanıt iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Kod açma.

 

Kaynak.

 

Geribildirim.

 

Mesaj.

Gürültü.


16.Soru

Elimizde bulunan bir ürünün tüketiciye satış noktasını belirtmek ve alması için cesaretlendirmek amacı ile yaptığımız yazılı, sözlü ve görsel çalışma ……….. dır.’

Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Reklam

 

Geribildirim

 

Gönderici

 

İleti

Kanal


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Posta Pazarlaması Süreci aşamalarından biri değildir?


Hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi.

 

Etkinlik Ölçümü.

 

Kampanya aracının belirlenmesi

 

Hedef Kitleye Etkin Erişim

Kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi


18.Soru

Animasyon, ses, küçük uygulamalar ve/veya video içeren, bu sayede artırılmış interaktiflik deneyimi sunan reklamlara aşağıdakilerden ne ad verilir?


Banner,

Metin içi hiper linkler

Rich medya reklamları

Arama motoru reklamları

Blog


19.Soru

Elektronik posta bileşenlerinden alt bilgi aşağıdakilerden hangisini içerebilir?


Arka plan ve yazı renklerini

 

Sosyal medya bağlantılarını

 

Kampanya detaylarını

 

Web sitesi linklerini

Yazı tipi ve boyutunu


20.Soru

Alıcı listelerine yönlendirilen elektronik postaların, bazı durumlarda kullanıcıların cihazlarında görüntülenememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Gönderilerin gereksiz ileti kutusuna düşmesidir.

 

Alıcıların cihazlarının oluşturulan metin formatını desteklemiyor olmasıdır.

 

İleti boyutunun büyük olmasıdır.

 

Virüs içermesi

Hiçbiri