Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kanalları arasındadır?


Blog

 

Forum

 

Mikroblog

 

Sosyal ağ

Hepsi


2.Soru

- Anahtar kelimeleri dikkatlice yerleştirme

- Arama motorlarına manüel olarak gönderimler

- Meta-etiketlerin doğru kullanımı

- Yararlı içerik ekleme

- İlgili görüntüler

Yukarıda verilen özellikleri hangi arama motoru optimizasyonu özelliklerinden biridir?


Beyaz şapka yaklaşımı

 

Google my business

 

Siyah şapka yaklaşımı

 

Google adWords keyword planner

Google trends


3.Soru

I.Etkinlik ölçümü

II.Uygulama

III.Kampanya amacının belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri elektronik posta pazarlama süreci aşamalarındandır?


Yalnız I 

Yalnız II   

I-II   

II-III   

I-II-III


4.Soru

"Multimedya, e-metin, yazılım ve sanal değerler olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Etkileşimli ortam olarak da adlandırılan multimedya, film ve müzik gibi uygulamalardır." Olarak tanımı verilen aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal media sitesi

İnternet tarayıcısı

Dijital ürünler

Sanal gerçeklik

Online platformlar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online pazarlama iletişim süreci içindeki adımlardan ’gürültü’ başlığı altında ele alınabilir?


Kurumsal iletişimde mesajı göndericiden alıcıya taşıyan araç.

 

Kurumsal interneti­n sağladığı ağ yapısı i­le kullanılan semboller ve simgelere dönüşmüş mesajın açılması halidir.

 

Kurumsal MİY desteği ile işletme sahipleri, farklı iletişim ortamlarında yer alan müşterilere dair daha sağlıklı dönütler gönderdiğinde oluşan çıktıdır.

 

Kurumların alıcıya yolladıkları mesajın ulaşması sürecinde ve sonrasında istenen veya planlanan dışında süreci bozan veya yavaşlatan her tür unsurdur.

Kodlanan mesajı kodu açarak anlamlandıran taraftır.


6.Soru

Kampanya dönemi içerisinde hedeflenmeyen tüketiciler için yapılması gereken eylem aşağıdakilerden hangisidir?


Listeden çıkartılmaları gereklidir

 

Çift posta gönderimi gereklidir

 

Listeden silinmeleri gereklidir

 

Farklı bir posta gönderimi gereklidir

Kampanya değiştirilmelidir


7.Soru

Kullanıcılara favori web sayfalarını çevrimiçi olarak saklamalarına, not etmelerine ve yönetmelerine olanak veren bir tür web 2.0 uygulaması şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Mikroblog     

Forum     

Sosyal işaretlemeler   

Podcastler 

Sosyal ağlar


8.Soru

Kodlanan mesajı göndericiden alıcıya taşıyan araçlar aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?


Mesaj

 

Kanal

 

Geribildirim

 

Gürültü

Kodlama


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektronik posta pazarlaması sürecinin bileşenlerinden biri değildir?


Kampanya amacının belirlenmesi

 

Etkinlik ölçümü

 

Uygulama

 

Kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi

Bilgisayarların biçimlendirilmesi


10.Soru

Web üzerinden yapışan e-pazarlama aşağıdakilerden hangisinin alt unsurudur?


Dijital Pazarlama

 

Veri Transferi

 

Dijital Erişim

 

Kişisel İnternet Erişimi

Bireysel İnteraktif Web


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektronik posta pazarlamasının etkinliğinin ölçümü için kullanılmaz?


Açma Oranı

 

Tıklama Oranı

 

İşlemci Hızı

 

Açma ve Tıklama Oranı

Yeni müşteri kazanımı


12.Soru

Sosyal medya ekibinin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak belirlenen ölçüm araçları aşağıdakilerden hangisidir?


Etkinlik

 

Müşteri kazanma ve dönüşüm

 

Erişim

 

Elde tutma ve savunma

Etkileşim


13.Soru

Elektronik posta pazarlama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Kampanya amacının belirlenmesi

 

Kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi

 

Hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi

 

Uygulama

Etkinlik ölçümü


14.Soru

I. İçeriksel reklamcılık

II. Dijital varlık optimizasyonu

III. Ücretli dahil olma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arama motoru pazarlaması kapsamında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III


15.Soru

Arama sonuçlarından bahsederken iki farklı yoldan bahsederiz. Aşağıdakilerden hangisinde bu iki farklı sonuç yolu doğru olarak verilmiştir?


Mekanik-organik

 

Ücretli-ücretsiz

 

Organik-ücretli

 

Organik-ücretsiz

Ücretsiz-mekanik


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internetin dezavantajları arasında yer alır?


İzinsiz Reklamlar

 

Alıcı kontrolü

 

Hedef Kitleye Etkin Erişim

 

Ayrıntılı Müşteri Verisi Elde Etme

Etkin Ölçüm


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0’ın kullanıcılara yönelik sunduğu özelliklerden biri değildir


Teknik eğitime sahip olmadan içerik üretme ve paylaşma

Web’i ortam olarak kullanma

Kullanıcıların katılımı ile orta zekadan faydalanma

Hareketli ve karıştırılabilir veri kaynakları oluşturma

Kişiselleştirme ya da bireyselleştirme


18.Soru

Her bireyin diğer bireylerden oluşan grupları kolaylıkla etkilemesini olanaklı hâle getirerek yüksek seviyede ve oldukça hassas ölçeklenebilir ve erişilebilir teknoloji ya da teknikler aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Medya

 

Veritabanı

 

Web Tarayıcı

 

Kelime İşlemci

Hesap Tablosu


19.Soru

Arama motoru pazarlaması aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?


Arama motoru optimizasyonu (SEO)

 

Ücretli yerleştirme

 

İçeriksel reklamcılık

 

Dijital varlık optimizasyonu

Hepsi


20.Soru

I.İzin temelli veri tabanlarının genişletilmesi

II.Yenilikçi, ilham verici ve özgün mesaj içeriklerinin sürekli olarak geliştirilmesi

III.Veri tabanında yer alan tüketiciler hakkında derinlemesine bilgilerin sağlanması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri elektronik posta pazarlamacıları geliştirdikleri içeriklerin etkinliğini artırabilmek için odaklanmaları gereken hususlardandır?


Yalnız I 

Yalnız II   

I-II   

II-III   

I-II-III