Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Kampanya amacının belirlenmesi

II. Kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi

III. Hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi

IV. Uygulama

Elektronik posta pazarlama süreci düşünüldüğünde yukarıda verilenler sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?


I-II-III-IV   

IV-III-II-I   

I-III-II-IV   

III-II-IV-I    

II-III-IV-I


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online pazarlama iletişim süreci içindeki adımlardan ’arama motoru’ başlığı altında ele alınamaz?


Arama indeksi.

 

Arama sitesi.

 

Arama dizini.

 

Arama terimi.

Kod.


3.Soru

I. Pazarlama araştırmasını kolaylaştırır.

II. Fikir üretme ve yeni ürün geliştirmeyi sağlar.

III.İşbirlikçi yenilik sağlar.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal ağlar yoluyla pazarlamanın avantajlarındandır?


Yalnız I     

Yalnız II   

I-II     

II-III   

I-II-III


4.Soru

İnternet temelli bir oluşum olan sosyal medya, veri tabanı etkinlikleri yoluyla kullanıcıların sosyal medya etkinlikleri kaydederek saklamaktadır bu durum sosyal medyanın hangi özelliğine imkân sağlamaktadır?


Ölçülebilirlik

 

Kalıcılık

 

Erişim ve erişilebilirlik

 

Etkileşim

Yenilik


5.Soru

Ürünün doğru kullanımının sağlanması ve maliyeti etkin bir hale dönüştürülmesi noktasında müşteriye yardımcı olan hizmetler bütününe, aşağıdakilerden hangisi denilmektedir?


Müşteri desteği

 

Müşteri ilişkileri

 

Müşteri hizmeti

 

Müşteri günlüğü

Müşteri kazanımı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi tabanının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


Şema tablosu

 

Uzun arama alanı

 

Ek filtreler

 

Karmaşıklıktan uzak bir tasarım

Sayfada öne çıkan bir yere sahip olmak


7.Soru

Elektronik Posta ne zaman icat edilmiştir?


1960   

1971   

1982   

1993   

1999   


8.Soru

I.Mesaj içeriği hazırlanırken seçilen kelimelerin okuyucuda yaratacağı çağrışımlara dikkat edilmelidir.

II.Olumsuz olarak algılanabilecek, kültürel ve kişisel değerlere ters düşecek ifadelerden kaçınılmalıdır.

III.Elektronik postanın konusu ve mesajın başlığı okuyucuyu eyleme geçirecek nitelikte ve mesaj içeriğiyle uyumlu olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görsel unsurlar dışında kalan ve etkili elektronik posta yazımında dikkat edilmesi gereken diğer hususlardandır?


Yalnız I 

Yalnız II   

I-II   

II-III   

I-II-III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ortamlarından birisi değildir?


Facebook

 

Flickr

 

Twitter

 

MS Word

Youtube


10.Soru

I. LISTSERV

II. IRC

III. Usenet

Yukarıda verilen teknolojilerin dönemlerine göre sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


I-II-III

 

I-III-II

 

II-III-I

 

III-I-II

III-II-I


11.Soru

Bir kimsenin bilgi ararken, bir arama motoruna yazdığı kelimelere ne ad verilir?


SERP

 

Arama motoru

 

Arama sonuçları

 

Arama sitesi

Arama terimi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online promosyonların amaçları arasında yer almaz?


Diğer online pazarlama iletişimi karması unsurlarının etkinliğini artırmak ve ilave katkılarda bulunmak.

 

Satışları kısa dönem için veya hemen artırmak.

 

Yeni müşteriler kazanmak.

 

Satış veya ziyaretçi sıkıntısını kalıcı olarak gidermek

Hedef web sitesinin ziyaretçi trafiğini artırmak.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online sponsorlukların firmalara sağladığı avantajlardan biri değildir?


Kitlesel araçlarla ulaşılması zor olan, belirli hedef tüketici kitlelerine ulaşılabilmesi bağlamında düşük maliyetlere sahip olmaları.

Esnek bir araç olamları

 

Küçük ölçekli niş pazarlara ulaşılabilmenin en etkin dijital yolu olmaları.

 

Doğru organizasyon ve eylemlerde yer alınması hâlinde, tüketicilerin zihninde reklama oranla daha güvenilir algılanmaları.

Kontrolün tamamıyla firmanın elinde olmaması.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektronik posta pazarlamasının etkinliğini saptayabilmek için ölçüm kriterleri arasında değildir?


Kapama oranı

 

Tıklama oranı

 

Kimlerin elektronik postaları hiç açmadığı

 

Gönderilen elektronik posta serilerinin elektronik posta listesine kayıtlı bir üye tarafından ne sıklıkla açıldığı

En üst düzeyde yeni müşteri kazanımı sağlayan elektronik posta çeşitleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arama motoru optimizasyonunun yararları arasında sayılmaz?


Bir marka kimliği oluşturmaya yardım eder.

 

“Marka Hatırlama” çok daha yüksek olacaktır.

 

Daha yüksek alıcı edinme maliyetleri

 

Hedef Kitleye Etkin Erişim

 

Daha büyük rakiplere karşı etkin bir şekilde rekabet


16.Soru

Kullanıcıların çevrimiçi olma, değişim, katılım, iletişim, tartışma gibi herhangi bir sosyal etkileşimi şeklinde bir araya gelmesini olanaklı hâle getiren web-temelli yazılım ve hizmetlere yönelik geniş kapsamlı bir kavramı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


Sosyal medya

 

Web 02

 

İnternet

 

Web 03

Arama motoru


17.Soru

Web’ten sayfaları toplayan, bunları devasa bir veri tabanına kaydeden, bilgiyi indeksleyen ve veriler yoluyla arama yapmada insanlar için bir mekanizma sağlayan sisteme, aşağıdakilerden hangisi denmektedir?


Arama motoru

 

Arama sitesi

 

Arama dizini

 

Arama düzeni

Arama indeksi


18.Soru

İletişim sürecinde dört iletişim fonksiyonu bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?


Yakınlık

 

Kod

 

Kod açma

 

Gürültü

Geribildirim


19.Soru

İlk elektronik uygulamalarının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?


Yalnızca Metin

 

Resim ve Metin

 

Video ve Metin

 

Resim ve Video

Veritabanı


20.Soru

Anlamsal web ve kişiselleşme olarak tanımlanan web sürümü aşağıdakilerden hangisidir?


Web 0.1

 

Web 1.0

 

Web 0.2

 

Web 2.0

Web 3.0