Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda sıralanmış kriterlerden hangisi online reklamın özelliklerinden olamaz?


Reklam bedel karşılığı yapılmaktadır

 

Reklam kişisel bir sunuş değil kitle iletişimi amaçlı bir sunuştur.

Web reklamlarında ürün veya hizmetten bahsediliyor olabilir.

 

Reklam yapan kişi veya kurum bellidir.

Satışı etkileme amacı gütmez


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arama motoru optimizasyonu yaklaşımlarından siyah şapka yaklaşımı özellikleri içerisinde yer almaktadır?


Anahtar kelimeleri dikkatlice yerleştirme

 

Arama motorlarına manüel olarak gönderimler

 

Meta-etiketlerin doğru kullanımı

 

Anahtar kelime doldurma: Tıklama oranını artırmak için popüler ama alakasız anahtar kelimeleri ekleme

Yararlı içerik ekleme


3.Soru

Genellikle belirli konular ve ilgi alanları ile ilgili kullanıcıların birbirleriyle tartışıp sorular sorarak ya da yorumları inceleyerek bilgi paylaşımı yaptıkları siteler” aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?


Blog     

Forum     

Fotoğraf ve video paylaşım siteleri   

Podcastler 

Sosyal ağlar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama ögesi karması öğelerinden biri değildir?


Reklam

 

Halkla İlişkiler

 

Promosyon

 

Kişisel Satış

Geri bildirim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir elektronik postada olması gereken bileşenler arasındadır?


Konu başlığı

 

Mesaj içeriği,

 

Dış bağlantı linkleri (sosyal medya)

 

Alt bilgi

Hepsi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin sonucu başarılı bir blog tasarımından söz etmek mümkün olabilir?


Takipçi sayısı artma eğilimi gösteren

 

Takipçi sayısı durma eğilimi gösteren

 

Takipçileri azalma eğilimi gösteren

 

Takipçileri tutarsızlık gösteren

Takipçi istatistiği gözetilmeyen


7.Soru

Kullanıcıların çok içerik içerisinde kaybolmaması ve vaktini rasyonel kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?


Mikroblog     

Forum     

Veri küratörlüğü   

Podcastler 

Sosyal ağlar


8.Soru

I. Ücretsiz ürün kullanımı

II. Çekilişler

III. Fiyat indirimleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sanal ortamda kullanılan promosyon türlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online promosyonların amaçları arasında yer almaz?


Sosyal gönderiler daha üst sırada yer alır.

 

Reklam maliyetleri azalacaktır.

 

Videolar hakimiyetine devam edecektir.

 

Mobil optimizasyon bir zorunluluktur.

Sesli arama, anahtar kelime araştırmada muazzam değişiklikler getirmektedir.


10.Soru

Başarılı bir iletişim için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?


Alıcı mesajı algılayabilecek durumda olmalıdır.

 

İletişim sürecinde gürültünün yoğun bir şekilde bulunması

 

Alıcı karşı taraftan gelen mesajı almaya istekli olmalıdır.

 

Alıcı kodlanan mesajı anlamlandırabilecek kadar ilgili konuda bilgili olmalıdır.

Aynı zamanda alıcı iletişim kurmaya istekli olmalıdır.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin web sayfalarındaki faaliyetlerinin değerlendirmesinde takip edilecek kunular arasıda yer almaz?


İşletmelerin web üzerinde sunduğu her türlü bilgi tamamen gerçekleri yansıtmalıdır.

Oluşturulan sayfa sürekli güncel kalmalı ve bağımlılık sağlanmalıdır.

Sayfada işletmenin politikaları, ticaret hacimleri, faaliyetleri, mal ve hizmet yapıları vb. bilgilere yer verilmelidir.

Web sayfası içerisinde e-mail bağlantıları yerine reklam pop-up bağlantıları yer almalıdır.

İşletmenin kendine ait web sitesinden diğer ilgili web sayfalarına ve diğer web sayfalarından da işletmenin sayfasına bağlantı köprüleri (linkler) kurulmalıdır.


12.Soru

E-posta listesinden çıkarılmak istediğimizde bu seçeneği aşağıdaki hangi elektronik posta bileşeninde bulabiliriz?


Konu başlığı

 

Mesaj içeriği

 

Alt bilgi

 

Tasarım

Dış bağlantı linkleri


13.Soru

Aşağıdaki sosyal medya kullanıcı türlerinde hangisi gizlilik yeterli olmadığından birden fazla sosyal medya kimliklerine sahip grubu ifade eder?


Dalgıçlar

 

Hayaletler

 

Değişenler

 

Onay arayanlar

Klavye delikanlıları


14.Soru

I. Doğruları söylemek

II. Reklam yerine bilgilendirmek

III. Tüketimi arttırmak için her şeyi yapmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri etkili bir online halkla ilişkiler için gereklidir?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada yer alan bireylerin türleri arasında yer almaz?


Reddedenler

 

Bakirler

 

Klavye Delikanlıları

 

Soru Soranlar

Gezginler


16.Soru

Gönderici tarafından kodlanmış mesajın, alıcı tarafından anlamlı sembollere ve simgelere dönüşme sürecine ne ad verilmektedir?


Kodlama

 

Kod açma

 

Alıcı

 

Mesaj

Gönderici


17.Soru

I. Yeni iş birlikleri yaratır.

II. Arama motorlarına dair avantaj oluşturur.

III. Pazarlama iletişim harcamalarını artırır.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sosyal medya pazarlaması için doğrudur?


Yalnız I

 

Yalnız II

 

I ve II

 

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya özelliklerinden birisi değildir?


Kullanım kolaylığı

 

Etkileşim

 

Yenilik

 

Ölçülebilirlik

Erişim zorluğu


19.Soru

Elektronik posta pazarlamacıları geliştirdikleri içeriklerin etkinliğini artırabilmek için aşağıdakilerden hangisine odaklanmalıdır?


İzin temelli veri tabanlarının genişletilmesi,

 

Yenilikçi, ilham verici ve özgün mesaj içeriklerinin sürekli olarak geliştirilmesi,

 

Veri tabanında yer alan tüketiciler hakkında derinlemesine bilgilerin sağlanması

 

Mesaj içeriklerinin ağızdan ağıza yayılmasının sağlanması.

Hepsi


20.Soru

Web günlüğü olarak ifade edilen sosyal medya kanalı aşağıdakilerden hangisidir?


Blog     

Forum     

Fotoğraf ve video paylaşım siteleri   

Podcastler 

Sosyal ağlar