Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dünya üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hattında, dört veya daha fazla uydusu ile her türlü hava koşulunda yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemine ne ad verilir?


CORS

Totalstation

Netsurf

Netcad

GPS


2.Soru

Sayısal yükseklik modeli üzerinde kuzeye göre hesaplanan yön değerlerinin tematik aralıklar ile gösterilmesi için uygulanan analiz aşağıdakilerden hangisidir?


Eğim analizi

Rölyef analizi

Bakı analizi

Yükseklik analizi

Hidrotopografi analizi


3.Soru

Sayısal arazi modeli oluştururken kullanılan üçgen model işlemlerinde, dikkate alınması gereken şevler ve binalar gibi detayların seçimi için aşağıdaki seçeneklerden hangisinin aktif bulunması gerekmektedir?


Otomatik

Kırık hatlar

Eğri araçları

Kot yazdır

Pafta editörü


4.Soru

Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine ne ad verilir?


İmar

Kamulaştırma

Tapu

Kadastro

Temdit


5.Soru

Ağ prensibinde çalışan gerçek zamanlı kinematik (RTK) prensipli sabit GPS istasyonlarının kurulması ve hücresel dönüşüm parametrelerinin belirlenmesine ilişkin araştırma ve uygulama projesine ne ad verilir?


Netsurf
CORS-Tr
Toolstation
Şev
Sevler

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kentsel fonksiyonlar için en uygun alanların belirlenmesi ve kentsel dönüşümde öncelikli alanların ortaya çıkarılmasında önem taşıyan faktörlerden birisi değildir?


Duyarlılık 

Tehlike 

Çoklu tehlike

Litoloji

Risk haritaları 


7.Soru

Proje yönetimini kolaylaştırmak için, kadastro üzerindeki parsel, yer kontrol noktası gibi detayların ayrı ayrı kaydedilmesi gereken yerlere ne ad verilir? 


Tabaka

Rafta

Sfrafta

Harita

Aşama


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yan yana veya üst üste duran iki kayaç kütlesinden biri diğerine göre daha yaşlı veya daha gençtir. Göreli, çökelim ve mutlak olmak üzere üç farklı yaşlandırma yöntemi bulunmaktadır?


Jeolojik Yaş

Deprem

Fay

Aktif (Diri) Fay

Tampon analizi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mekânsal plan kademelerinden biri değildir?


Mekânsal strateji planı

Çevre düzenleme planı

Nazım imar planı

Uygulama imar planı

Kalkınma planı


10.Soru

U¨retimi tamamlanan ha^lihazır haritaların mevzuatlara uygun olarak paftalanması için Hesap Editörü seçeneği kullanılır. Pafta Editörü seçeneği ile farklı ölçeklerde pafta indekslerinin oluşturulması sağlanır. Pafta İndeksi Oluştur diyaloğundaki Otomatik seçeneği ile ha^lihazır harita sınırı dikkate alınarak pafta indeksleri oluşturulur. Aşağıdakilerden hangileri pafta indeksi üretim işlemine devam edilmesi için U¨lke Pafta İndeksi diyaloğundan seçilmesi gerekenlerdendir?

  1. Ülke
  2. Ölçek
  3. Dilim
  4. Dilim Orta Merdiyen 
  5. Zaman


I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV

II-III-IV-V

I-II-III-IV-V


11.Soru

Raster verilerin ölçek ve pafta adına göre köşe noktaları ve gridlerini hesaplayan ve toplu olarak register eden özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Raster Hazırlık

Raster Dönüştür

Otomatik Register

Düzenle/Ekle

İşle/Tümünü İşle


12.Soru

Veritabanında kayıtlı özellik ve özniteliklerin ilgili obje üzerinde etiketlenmesi için jeolojik veri tabanında hangi kolon seçilmelidir?


SIMGE

YAS

JEOLOJI

MTA

LITOLOJI


13.Soru

Nüfus projeksiyon hesabının yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?


Güncel nüfus sayım yılı

Nüfus bilgileri

Güncel toplam nüfus

Bir önceki nüfus sayım yılı

Sayım yılları arasındaki nüfus farkı


14.Soru

Sayısal yükseklik modeli üzerinde kuzeye göre hesaplanan yön değerlerinin tematik aralıklar ile gösterilmesi amacıyla uygulanan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?


Eğim

Bakı

Yükseklik

Yamaç Eğimi

Yamaç Eğriselliği


15.Soru

Uzunluk, yatay ve düşey açı ve koordinat ölçümlerini mm hassasiyetinde sürekli ve otomatik olarak yapabilen, hesaplama sonuçlarını anlık ekranında gösteren ve kaydeden cihaza ne ad verilir?


Totalsation

Nivo

GPS

CORS

Takeometre


16.Soru

Sahada yapılan hava kalite ölçüm değerlerinin bulunduğu CEVRESEL_ANALIZ. mdb veritabanı dosyası hangi seçeneği kullanılarak projeye eklenir?


Uygulama Menüsü/Ekle/Dosya Ekle

Analiz/Nethydro/Havza Bul

Referanslar/Ekle/Spatial

Analiz/Yüzey Analizleri/Yükseklik

Analiz/Yüzey Analizleri/Rölyef


17.Soru

Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine ne denir?


Pafta

Vektör

Stpafta

Raster

Kadastro


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir tehlikenin belirli bir zaman ve mekânda gerçekleşmesi durumunda tehdit altında olan unsurların alacağı hasarın düzeyine bağlı olarak oluşacak potansiyel kayıplar şeklinde tanımlanmaktadır?


Duyarlılık

Tehlike

Risk

Litoloji

Formasyon


19.Soru

Belirtilen renk tematiğine bağlı olarak oluşan yükseklik haritasının hangi sekmesi altına eklendiği görülür?


Netcad

Tema Oluştur

Referanslar

Z açısı

XY açısı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun gözlemlenen dönemdeki ortalama artışla her gelecek dönem için aynı sayıda arttığı ya da azaldığı varsayılır. Bu yöntemde nüfus her gelecek yıl için gözlenen dönemdeki ortalama yıllık artış ya da azalışla aynı sayıda artar ya da azalır?


Nüfus

Nüfus projeksiyonu

Üssel (Geometrik) Yöntem

Aritmetik Yöntem

Zaman Gezgini