Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi havza analizi sonrası oluşması
beklenen sonuç verilerden biri değildir?


Ana Havzalar

Ana Su Yolları

Alt Havzalar

Akış Yönleri

Taşkın Debisi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli sınırların içerisinde kalan bir alanın belirli bir zamanda sahip olduğu insan sayısıdır?


Nüfus

Nüfus projeksiyonu

Üssel (Geometrik) Yöntem

Aritmetik Yöntem

Zaman Gezgini


3.Soru

Çizim Araçları altında bulunan Alan seçeneği kullanılarak raster kadastro haritası üzerinde sayısallaştırma işlemi başlatılır. Bu işlem Netcad programında hangi sekmenin altında yapılır?


giriş

detaylar

netsurf

planet

arazi model


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi can ve mal kayıplarına neden olmak ile birlikte, toplumun sosyo-ekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihî ve kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olay veya olaylar zinciri olarak tanımlanmaktadır?


Duyarlılık

Tehlike

Risk

Litoloji

Formasyon


5.Soru

Herhangi bir noktanın değerini veren genel amaçlı kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Geocalculator

GeoFunction

Geoeditör

Tampon analizi

Litoloji


6.Soru

Yükseklikleri eşit olan arazi noktalarının yatay bir düzlem üzerindeki iz düşümlerini birleştiren eğrilere ne ad verilir?


Münhani

Pafta

Şev

Kadastro

Yol


7.Soru

Akış halindeki suyun topografyayı erozyona uğratabilme
gücü olarak tanımlanan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yamaç Eğriselliği

Sediman Taşıma Kapasite Endeksi (LS)

Topografik Nemlilik Endeksi (TWI)

Nehir Aşındırma Gücü Endeksi (SPI)

Özgül Havza Analizi


8.Soru

Çalışma sahasına ait sayısal yükseklik modeli dosyası SAM. NCZ Uygulama Menüsü/ Aç seçeneği kullanılarak nereye eklenir?


Netcad

Tema Oluştur

Referanslar

Z açısı

XY açısı


9.Soru

Çalışılan bölgenin suya doygunluğunu alansal ölçüde boyutlandırma amacıyla kullanılan endeks aşağıdakilerden hangisidir?


Yamaç eğimi endeksi

Topografik yükseklik endeksi

Heyelan duyarlılık endeksi

Yamaç yönelimi endeksi

Topografik nemlilik endeksi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal yükseklik modelindeki her bir gridin (pikselin) deniz seviyesine göre yükseklik değerlerini tanımlar?


Yükseklik Analizi

Rölyef Haritası

Eğim

Bakı

Yamaç Yönelimi - Sonlu Farklar Analizi


11.Soru

Sayısal yükseklik modeline ait SAM.NCZ dosyası hangi seçeneği kullanılarak aktif projeye eklenir?


Uygulama Menüsü/Ekle/Dosya Ekle

Analiz/Nethydro/Havza Bul

Referanslar/Ekle/Spatial

Analiz/Yüzey Analizleri/Yükseklik

Analiz/Yüzey Analizleri/Rölyef


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi heyelan duyarlılığı haritası çıkartılırken kullanılan girdilerden birisi değildir?


Topografik Nemlilik

Yamaç Eğimi

Litoloji

Jeolojik Yaş

Yamaç Yönelimi


13.Soru

Yükseklik değerlerinin heyelan analizi için değerlendirilmesi yapılırken eğer proje alanında yükseklik 85.68-908.88 m arasında değişiklik gösteriyorsa hangi yükseklikten itibaren alanlar heyelan açısından risk teşkil eden alanlar olarak GeoEditör operatörü yardımıyla puanlamaları yapılmış olabilir?


654.48 m

85.68 m

68.82 m

300.00 m

908.88 m


14.Soru

Aşağıdakilerden hangi seçeneği ile açılan diyalogda analiz yöntemi ve diğer değişkenler tanımlanarak analize devam edilir?


Uygulama Menüsü/Ekle/Dosya Ekle

Analiz/Nethydro/Havza Bul

Referanslar/Ekle/Spatial

Analiz/Yüzey Analizleri/Yükseklik

Analiz/Yüzey Analizleri/Rölyef


15.Soru

Kentsel fonksiyonlar için uygun yer seçim analizi iş akış modelinde Bakı oranı kaçtır?


15

25

35

45

55


16.Soru

Nüfusun en eski dönemde olduğu gibi kestirim döneminde de aynı yıllık oranla artacağını ya da azalacağını varsayan ve sabit oran kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Geometrik (üssel) yöntem

Aritmetik yöntem

Dönemsel yöntem

Yüzdesel yöntem

Trend yöntemi


17.Soru

  1. JEOLOJI.NCZ dosyasını Netcad' ekleme
  2. Özgün Tema özelliğinde makro tanımı yapma
  3.  Referans özellikleri/Etiket sekmesi etiket tanımı yapma
  4. SIMGE kolonu seçme

Yukarıda verilen jeolojik açıdan yerleşime uygunluk analizinde spatial veriler üzerinde veritabanında kayıtlı özellik ve özniteliklerin ilgili obje üzerinde etiketlenmesi işlemlerinin yapılışı sırası seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


IV - III - II – I

IV - I - III – II

III - I - IV – II

II - IV - III – I

I - II - III – IV


18.Soru

"Yüzeye vuran güneş ışığının XY düzlemi ile derece cinsinden yaptığı açı olup 0-90 arası değişmektedir."

Yukarıdaki bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?


x-y açısı

x açısı

z açısı

y açısı

x-z açısı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin kentsel fonksiyonlar için uygun yer seçim analizi girdisi olarak kullanılmasına gerek yoktur?


Yükseklik

Eğim

Nüfus

Bakı

Kirlilik


20.Soru

Kentsel fonksiyonlar için uygun yer seçim analizi iş akış modelinde Hava Kirlilik Yoğunluğu oranı kaçtır?


15

25

35

45

55