Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 9 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir doğal tehlikenin belirli bir alanda bulunma/ gerçekleşme olasılığını ifade eder?


Tehlike

Duyarlılık

Risk

Formasyon

Litoloji


2.Soru

Uzunluk, yatay ve düşey açı ve koordinat ölçümlerini mm hasasiyetinde sürekli ve otomatik olarak yapabilen ve hesaplama sonuçlarını anlık ekranında gösteren ve kaydeden cihazlara ne ad verilir?


GPS

Netcad

Totalstation

CORS

Netsurf


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal yükseklik modeli üzerinde kuzeye göre hesaplanan yön değerlerinin tematik aralıklar ile gösterilmesi için uygulanmaktadır?


Yükseklik Analizi

Rölyef Haritası

Eğim

Bakı

Yamaç Yönelimi - Sonlu Farklar Analizi


4.Soru

Suya doygunluk veya su tutma kapasitesinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılan, yüksekliğin ikincil türevi olarak bilinen analize ne ad verilir?


Yamaç Eğriselliği

Sediman Taşıma Kapasite Endeksi (LS)

Topografik Nemlilik Endeksi (TWI)

Nehir Aşındırma Gücü Endeksi (SPI)

Özgül Havza Analizi


5.Soru

Üretimi tamamlanan hâlihazır haritaların mevzuatlara uygun olarak paftalanması için kullanılması gereken Stpafta Editörü Netcad programı arayüzündeki hangi sekmenin altında bulunur?


giriş

düzenle

hesap

detaylar

görünüm


6.Soru

Gallant and Wilson'un topografik dikliğin azalım doğrultusunun kuzeyden itibaren saat yönünde yapmış olduğu açı olarak tanımladığı kavram hangisidir?


Topografik yükseklik

Yamaç yönelimi

Litoloji

Yamaç eğimi

Tampon analizi


7.Soru

Araçlar/Geliştirme/.................. ile her girdi için bir Raster Veri Kaynağı operatörü ve bağlı olacağı GeoEditör operatörü bu girdi puanlaması için kullanılır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Tasarımcı

Planlamacı

Mühendis

Mimar

Sanatçı


8.Soru

Sayısallaştırma işleminde uygun yakalama modlarının aktif olması gerekmektedir. Bahsedilen yakalama modu hangi sekme altında yer almaktadır?


Koordinat araçları

Dönüşüm seçeneği

Yazı seçeneği

Giriş araçları

Çizim araçları


9.Soru

Aşağıdakilerden hangi değer kaldırım köşelerinin kırılmasında tercih edilir?


Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

Akıllı Nesne

Yarıçap

Kırma

Oto