Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yerel koordinatlarda hazırlanmış olan haritaların ülke koordinat sistemindeki karşılığı olan koordinatlara dönüştürülmesinde 4 nokta belirtilerek kullanılan yöntemdir?


3 noktalı Helmert Yöntemi

Koordinat Dönüşüm Yöntemi

N Noktadan Helmert Yöntemi

Helmert Dönüşüm Matrisi

Yerel Harita Dönüşüm Yöntemi


2.Soru

Kentsel fonksiyonlar için uygun yer seçimi modelinin tasarımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?


Topografik yükseklik

Demografik yapı

Eğim

Bakı

Hava kirlilik yoğunluğu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangi seçeneğin kaldırım mesafesi, kaldırım genişliği ve ada kenarları arasındaki açı kullanılarak elde edilen yarıçap değerine göre otomatik olarak düzeltilmektedir?


Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

Akıllı Nesne

Yarıçap

Kırma

Oto


4.Soru

Toprağın suya doygunluk veya su tutma kapasitesinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılan bir parametre olup özellikle heyelana yönelik çalışmalarda sıkça kullanılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?


Nehir aşındırma gücü endeksi analizi

Havza analizi

Yamaç yönelimi-sonlu farklar analizi

Topografik nemlilik endeksi analizi

Bakı analizi


5.Soru

Netcad ekranına aktarılan nokta verilerinden "SUx" kodlaması aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?


Hendek

Şev üstü

Şev altı

Menfez

Bent


6.Soru

1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?


Mekânsal Strateji Planı

Çevre Düzeni Planı

Nazım İmar Planı

Uygulama İmar Planı

Halihazır Harita


7.Soru

Spatial objeler (nokta, çizgi, alan) etrafında belirli genişliğe sahip etki alanı oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?


Formasyon

Netcad Mimar

Tampon analizi

Geoeditör

Geocalculator


8.Soru

Şev, bina, yol, kayalık gibi alanlardan geçen eğrilerin temizlenmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılabilir?


Netsurf/Şev Araçları/Şev Sil

Netsurf/Arazi Model Araçları/Model Sınırı Bul

Netsurf/Eğri Araçları/Eğri Temizle

Netsurf/Eğri Araçları/Eğri Geçir

Netsurf/Eğri Araçları/Eğri Alanı Hesapla


9.Soru

Eski mevzuatlara uygun hazırlanmış imar planlarının, yeni mevzuata uygun yapıya dönüştürülmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?


Planet/Hesap/Nüfus

Planet/Hesap/Alan Dağılımı

Planet/Hesap/Donatı Kontrolü

Planet/Hesap/DOP/KOP Hesabı

Planet/Plan/Plan Dönüştür


10.Soru

Nazım imar plan sınırı aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi ile oluşturulur?


Plan onama sınırı

Plan dönüştür

Yol çiz

İmar uygulama

Planı sayısallaştır


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uygulama imar planı içerisinde gösterilmez?


Bina yüksekliği

Taban alanı katsayısı

Kat alanı kat sayısı

Ön cephe hattı

Tarım arazileri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangileri veri işleme aşamalarındandır?

  1. Saha Okumalarının Aktarımı
  2. Arazi Detayların İşlenmesi
  3. Sayısal Arazi Yükseklik Modelinin Oluşturulması
  4. Hâlihazır Haritaların Üç Boyutlu İncelenmesi
  5. Haritaların Güncellenmesi


I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV

II-III-IV-V

I-II-III-IV-V


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toprağın suya doygunluk veya su tutma kapasitesinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılan bir parametre olup özellikle heyelana yönelik çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır?


Yükseklik Analizi

Rölyef Haritası

Eğim

Bakı

Topografik Nemlilik Endeksi (TWI) Analizi


14.Soru

Kentsel fonksiyonlar için uygun yer seçim analizi iş akış modelinde Eğim oranı kaçtır?


15

25

35

45

55


15.Soru

İki veya üç köşesi ölçülmüş ancak diğer köşeleri herhangi bir nedenle ölçülemeyen binaların veya detayın, diğer köşelerinin otomatik olarak hesaplanması ve hatlarının çizilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılabilir?


Netsurf/Arazi Model/Model Sınırı Bul

Netsurf/Arazi Model/Model Düzelt

Netsurf/Enkesit/Enkesit Al

Netsurf/Enkesit/Güzergah Tanımla

Netsurf/Yardımcı Araçlar/Bina Oluştur


16.Soru

Eğim analizi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Derece cinsinden eğim, düşey mesafenin yatay mesafeye oranının kotanjant açısıyla ifadesidir.

Derece cinsinden eğim, yüksekliğin yatay mesafeye oranının yüzde olarak ifadesidir.

Derece cinsinden eğim, düşey mesafenin yatay mesafeye oranının yüzde olarak ifadesidir.

Derece cinsinden eğim, yüksekliğin yatay mesafeye oranının tanjant açısıyla ifadesidir.

Derece cinsinden eğim, düşey mesafenin yatay mesafeye oranının tanjant açısıyla ifadesidir.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri işleme aşamaları arasında yer almaz?


saha okumalarının aktarımı

nivelman işleminin yapılması

arazi detayların işlenmesi

sayısal arazi yükseklik modelinin oluşturulması

halihazır haritaların 3 boyutlu incelenmesi


18.Soru

Planlama yönetmeliğine uygun fonksiyon alanlarına ait sembollere hangi seçenek ile ulaşılır?


Giriş/Resim

Giriş/Sembol

Giriş/Blok

Giriş/Obje Özellikleri

Planet/Semboller


19.Soru

Plan üzerinde konut fonksiyon alanı olarak belirlenen bölgelere nüfus yoğunlukları hangi seçenek ile gösterilir?


Sembol

Fonksiyon

Yoğunluk

İlişki

Sayı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel dönemde deprem oluşturan tüm faylardır?


Jeolojik Yaş       

Deprem

Fay

Aktif (Diri) Fay

Tampon analizi