Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 1 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi tazminatta zararın belirlenmesinde başvurulan unsurlardan biri değildir?


Meslekte kazanma gücü kaybı

İş görebilme çağı ve yaşam süresi

Ücret

Tarafların kusuru

İşçinin çektiği acı ve sıkıntılar