Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I- İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilke ve kurallarını belirleyen düzenlemeler

II- Ulusal iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma çevresi politikası

III- Özgün risklerden korunma ilke ve kurallarını belirleyen düzenlemeler

IV- Özgün iş kollarında korunma ilke ve kurallarını belirleyen düzenlemeler

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ILO düzenlemelerinin işlevsel olarak üç grupta sınıflandırılmış  doğru dizgisidir?


I, II ve III

I ve II

II, III ve IV

I, III ve IV

II ve IV


2.Soru

2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde görevlendirilecek çalışan temsilci sayısı kaç olmalıdır?


3

4

5

6

7


3.Soru

I. Eş

II. Çocuk

III. Anne

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri manevi tazminat talebinde bulunabilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II ve III

I ve III


4.Soru

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan hangi antlaşmayla işçilerin korunması için çalışacak örgütün kurulmasına karar verilmiştir?


Varşova Barış Antlaşması

Paris Antlaşması

Moskova Barış Antlaşması

Versay Barış Antlaşması

Ankara Antlaşması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumluluklarındandır?


İşverenin her istediğini yapmak

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak

Koruyucusuz makine kullanmak

Üretim faaliyetlerini artırmak

Elinden geldiğince hızlı çalışmak


6.Soru

İşyeri hekimi ile birlikte çalışan sağlık personelinin eğitim nedeniyle işyerinden ayrılması durumunda maaş kesintisi olmadan bir yıl içerisinde izin günü aşağıdakilerden hangisidir?


8 iş günü

20 iş günü

7 iş günü

10 iş günü

5 iş günü


7.Soru

Çalışan temsilcisi olmak için en az kaç yıllık iş deneyiminin olması gerekir?


6 yıl

5 yıl

4 yıl

3 yıl

2 yıl


8.Soru

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan iş yerinde, her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?


1

2

3

4

5


9.Soru

"Sözleşmeyle aynı numarayı taşır, aynı niteliktedir, sözleşmeyi tamamlar ve onaylayan ülkeyi bağlar".

Yukarıda tanımı verilen kavram ILO'nun temel uygulama araçlarından hangisidir?


Sözleşme

Protokol

Tavsiye kararı

Yasa

İlke


10.Soru

Asgari çalışan temsilci sayısı 4 olan bir iş yerinde en fazla kaç çalışan varıdr?


101

500

501

1000

1001