Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 8 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ortak sağlık ve güvenlik birimi kurulabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az kaç doktor gereklidir?


1

2

3

4

5


2.Soru

"Gençlerin İşte Korunması Hakkında Direktif (94/33/EC)" aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girmektedir?


Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Etkenler Hakkındaki Direktifler

Çalışma Süresiyle İlgili Direktif

Risk Gruplarının Korunması Hakkındaki Direktifler

İşyeri ve İş Teçhizatı Hakkındaki Direktifler

Çerçeve Direktif


3.Soru

1. Dünya Savaşı sonrası hangi antlaşma ile işçileri korumak için çalışacak bir uluslararası örgüt kurulmasına hukuki  oluşturmuştur?


Versay Antlaşması

Sevr Antlaşması

Nöyyi Antlaşması

St. Germen – Traionon Antlaşması

Mondros Antlaşması


4.Soru

Mevzuatın yetki verdiği durumlarda idarenin, herhangi bir yargı kararına dayanmadan, doğrudan doğruya idari bir tasarruf yani idari bir işlemle idare hukukuna özgü usullerle kamu yararını korumak amacıyla verdiği cezalar nasıl adlandırılır?


İdari yaptırımlar

Hukuki yaptırımlar

Cezai yaptırımlar

İş güvenliği yaptırımları

Tedbiri yaptırımlar


5.Soru

İşyerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya notere her sayfası mühürletilen ve onaylatılan deftere ne denir?


Onaylı defter

İşyeri defteri

İş güvenliği defteri

İş güvenliği ve sağlığı defteri

Çalışma defteri


6.Soru

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki genel yükümlülüklerini yerine getirmediği durumda, her yükümlülük için ne kadar idari para cezası verilir?


1250 TL

1520 TL

2030 TL

2240 TL

2670 TL


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunda yer almaz?


İş veren

İş güvenliği uzmanı

İş yeri hekimi

Usta başı

Güvenlik görevlisi


8.Soru

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisi olmak için en az kaç yıllık iş deneyimi olması gerekir?


2 yıl

3 yıl

4 yıl

5 yıl

6 yıl