Yöneylem Araştırması 2 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 5 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ifadelerin hangisi markov süreci ve markov zinciri için doğru anlam ifade etmez?


Markov süreçleri ileride ortaya çıkması olası durumların gerçekleşme olasılıklarını geçmiş bütün dönem verilerinden yararlanarak belirler
Markov süreci bir stokastik süreçtir
Markov zinciri bir değişkenin şimdiki davranış tarzından hareketle aynı değişkenin gelecekteki davranış biçimini öngörmek için kullanılan bir çözümleme yöntemidir
Markov sürecinde olası durumların gerçekleşme olasılıkları şu andaki verilerden yararlanarak bulunur
Markov zinciri belirsizliğe dayanan olaylara ilişkin karar alma problemlerinde kullanılır

2.Soru

Sütaş ve Eker sütleri piyasada satılmaktadır. Sütaş ürünü alan bir kişinin gelecek alımında Sütaş ürünü alma olasılığı % 90 ve Eker ürünü alan kişinin de gelecek alımının Eker sütü alma olasılığı da % 80’dir.

Eker sütü satın alan kişinin iki satın alım sonrası Sütaş sütü satın alma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?


%100

%83

%66

%34

%17


3.Soru

Faaliyet zamanı gerektirmeyen faaliyetlerin sırasını gösteren faaliyetlere ne ad verilir?


Akış faaliyeti
Yol faaliyeti
Kukla faaliyet
Ok faaliyet
Kritik faaliyet

4.Soru

38.5 derece vücut ısısı ile 39.5 derece vücut ısısı arasında niceliksel olarak sadece bir derece vardır. Aynı şekilde 39 ve 40 derece vücut ısıları arasında da fark bir derecedir. Fakat ikinci durumdaki 1 derecelik fark ölümcül bir farktır. Bu iki değerin ikili karşılaştırmasında 2. vücut ısı değeri (40 derece), 1. değere (39) göre 5 veya 6 kat daha riskli bulunabilecek iken, ilk iki ardışık değer arasında nicel fark yine bir derece olmasına rağmen, kritiklik anlamında birbirlerine uzaklıkları daha makul bir seviyede görülür. Bu durum AHS uygulamalarında hangi önemli noktaya tekabül eder?


Uzman görüşü

Gerçek değerlerin bilinmesi durumu

Aynı problemde hem negatif hem pozitif ölçütlerin varlığı

İkili karşılaştırma

Yoğun işlem yükü


5.Soru

Bütün durumları yinelenen, dönemsel olmayan ve birbiriyle iletişimli olan zincir aşağıdakilerden hangisidir?  


ergodik zincir

yinelenmeyen zincir

dönemsel zincir

iletişimli zincir

düzenli zincir