Yöneylem Araştırması 2 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir bisiklet tamircisi, bozuk bir bisikleti 20 dakikada tamir etmektedir. Tamirciye onarılması için 8 saatte 10 bozuk bisiklet getirilmektedir. Sistem kullanım oranı kaçtır?


5/12
5/4
3
1/3
15/4

2.Soru

Yılda 260 gün çalışan bir kantinin aylık çikolata talebi 715 adettir. Ürünün tedarik süresinin 3 gün olduğu bilindiğine göre stok düzeyi kaç birime düştüğünde sipariş verilmelidir?


30
33
90
99
100

3.Soru

  • En küçük yayılma ağaç algoritması
  • En kısa yol algoritması
  • Maksimum akış algoritması
  • Kritik yol yöntemi algoritması

Yukarıda öncüllerde sıralanan algoritmalar aşağıdakilerden hangisi kapsamında kullanılır?


Şebeke modellerinin çözümünde

Şebeke diyagramının çiziminde

Proje yönetim probleminin belirlenmesinde

Faaliyet alanlarının sınırlandırılmasında

Proje süresinin belirlenmesinde


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kritik yol yönteminin temel elemanlarından biri değildir?


Proje tanımı

Faaliyet tanımı

Faaliyet ilişkileri

Projeyi kaydetme

Proje programlama


5.Soru

Karar ağacı ve karar tablosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Karar tablosu görsel analiz sağlar

Karar ağacı aşamalı karar vermede yeterli değildir

Karar tablosu sıralı karar vermeyi kolaylaştırır

Karar ağacı karmaşık problemlerin çözümünü sağlar

Karar tablosu daha güvenilir sonuçlar verir


6.Soru

M/M/K/FCFS/∞N Kuyruk Modeli’ ne göre sistemde n müşteri olma olasılığı nasıl hesaplanır?


Pn= P0(λ/µ)n(N!/(N-n)!)   n=1,2,…,N

 8Pn= P0(ß/µ)n(N!/(1-n)!)   n=1,2,…,N

 Pn= P0(λ/∈)n(N!/(N-3)!)   n=1,2,…,N

Pn= P0(Ɛ/λ)n(N!/(8-n)!)   n=1,2,…,N

Pn= P0(ρ/ß)n(n!/(N-n)!)   n=1,2,…,N


7.Soru

Kaynak ile hedeflenen (varış) yer arasında taşınan malzeme
miktarını optimum kılacak bir yükleme şemasını geliştirmek aşağıdakilerden hangisinin temel amacıdır?


En kısa yol problemi

En küçük yayılma ağacı

Kritik yol yöntemi

En yüksek akış modeli

Ok diyagramı


8.Soru

Karar vermek için oldukça tutucu olan, her bir seçeneğin en kötü getiri ile sonuçlanacağı düşünülerek, en kötü getirili seçeneklerden en iyisi seçildiği kriter aşağıdakilerden hangisidir?


İyimserlik kriteri
Kötümserlik kriteri
İyimserlik katsayı (Hurwicz) kriteri
Fırsat kaybı (Pişmanlık) kriteri
Eşit olabilirlik (Laplace) kriteri

9.Soru

f(x)=3x3-2x2-1 fonksiyonunun 2. türev ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?


f’’(x)=18x-4

f’’(x)=9x2-4x-3

f’’(x)=3x-2

f’’(x)=4x-3

f’’(x)=6


10.Soru

AHS'de ikili karşılaştırmalar sırasında kullanılan temel ölçeğe göre "5" neyi ifade eder?


aynı derecede önemli


orta derecede önemli

önemli

çok önemli

aşırı derecede önemli


11.Soru

En kısa yolun belirlenmesinde aşağıdaki basamaklardan hangisi izlenmez?


Başlangıç düğümü bağlantılı olduğu düğümler ile birleştirilir.

Birleştirilen düğümler içinden, başlangıç düğümüne en uzak düğüm seçilir.

Düğümün üstündeki parantezin içine önce başlangıç düğümün adı ve sonra da bu düğümün başlangıç düğümüne olan uzaklığı yazılır.

Bağlanan düğümün üstündeki parantez içine bağlandığı düğümün ismi ve başlangıç düğümüne olan uzaklığı (maliyeti, süresi) yazılır.

İsimlendirme işlemi şebekede başlangıç düğümünden her bir düğüme ve varış düğümüne en kısa yol bulununcaya kadar sürdürülür.


12.Soru

İkili karşılaştırma matrisinin rassallık göstergesi aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?


λmax

CI

RI

CR

Wq


13.Soru

İkili karşılaştırma matrisinin en büyük özdeğeri aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?


λmax

CI

RI

Ls

Wq


14.Soru

Tam bilginin beklenen değeri nasıl hesaplanır?


Beklenen getiri ile beklenen değerin çarpılmasıyla elde edilir

Beklenen getirinin beklenen değere bölünmesiyle elde edilir

Beklenen getiriden beklenen değerin çıkarılmasıyla elde edilir

Beklenen değerden beklenen getirinin çıkarılmasıyla elde edilir

Beklenen getirinin karesinin beklenen değere bölünmesiyle elde edilir


15.Soru

  1. Gelecekte sahip olunacak pazar payını tahmin etmek
  2. Gelecekteki kendi pazar payını kaybetme ve kazanma oranları ile rakiplerinin pazar paylarını kazanma ve kaybetme oranlarını tahmin etmek
  3. Gelecekte elde edilecek veya edilemeyecek bazı pazar denge (sabit veya pazar payı düzeyini) payını tahmin etmek
  4. Satıcı güdüleme çabalarının, kendi pazar payının kazanılmasında ve kaybedilmesinde gerçek etkisinin ne olduğunu analiz etmek

Marka geçişi problemini ele almak ve müşteri davranışlarının marka bağımlılığını ve müşterilerin bir markadan diğerine geçişlerini öngörme ve gözden geçirmek için,  Markov analizi yönetime yukarıda yer alan hangi işlevlerde pazar analizi aracı sunar?


I ve II

II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

"Bir ölçütün eğer alt ölçütleri varsa, bu alt ölçütler için ayrıca ikili karşılaştırma işlemleri ile göreceli önem değerleri _____________." Verilen cümleyi doğru bir şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


gereksizdir

bulunmalıdır

bulunmasına gerek yoktur

zaten mevcuttur

bibirinden ayrılmalıdır


17.Soru

Bir pasta alımı yapılacaktır. Pasta alırken kuru pasta, yaş pasta ölçütleri, yaş pasta alımına bağlı olarak da, çikolatalı, vanilyalı ve meyveli alt ölçütleri mevcut olsun. Yaş pasta ölçütünün göreli önem değeri 0.5 , alt ölçütlerin göreli önem değerleri ise sırası ile 0.5 , 0.3 , ve 0.2 olsun. Bu durumda vanilyalı pasta ölçütünün bütünsel ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?


0.10
0.15
0.20
0.25
0.5

18.Soru

Bir büfeye saatte 30 müşteri gelmektedir. Bir müşterinin işleminin görevli tarafından tamamlaması 1 dakika sürmektedir. Bu durumda birim zaman saat olduğunda λ ve µ değerleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?


30-30
30-60
60-30
60-60
30-1

19.Soru

Bir üniversite, kampüste yer tüm binalarını fiber optik kablolarla birbirine bağlamak istemektedir. Problem, hangi tür şebeke problemleri içerisinde ele alır?


En küçük yayılma ağacı problemi
En kısa yol problemi
Maksimum akış problemi
Kritik yol yöntemi problemi
Döngü problemi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin envanter bulundurması ile ilgili fayda sağlayan bir neden değildir?


Stok tükenmesiyle karşılaşmak
Müşteri taleplerinin zamanında karşılanabilmesi
Dar boğazların aşılabilmesi
Üretimin aksamadan sürdürülebilmesi
En uygun hizmet düzeyinin belirlenmesi