Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1195341

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında gerçekleşmesi gereken Afet ve acil durum yönetimi planlarının temel amaçlarından birisidir?


Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutulması;

Can ve mal güvenliğinin sağlanması;

Çevrenin, kültürel ve doğal varlıkların korunması;

İkincil afetlerin önlenmesi;

Olaylara karşı eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların hazırlıklı olmasının sağlanması;


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap A dır. Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutulması afet sonrasında gerçekleşmesi gereken Afet ve acil durum yönetimi planlarının temel amaçlarından birisidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum