Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1201488

 I. Kimin, nerede, ne zaman, neyi ne şekilde yapacağı SOP’larla belirlenmektedir.

II. SOP’lar ne kadar iyi tanımlanırsa operasyon o kadar iyi yürütülebilmektedir. SOP’ların iyi tanımlanması için ise öncelikle iş adımları belirlenmelidir.

III. Hizmetin kalitesinin arttırılması için alt başlıklar belirlenerek yapılacak işlemler adım adım çalışılır. Bu çalışmalar sonucunda açıkta kalan görevler azalır, sorumluluklar ve yetkiler ayrıntılı bir şekilde belirlenerek operasyonel riskler en aza indirilir.

IV. Veri toplama ve işleme, bilgi toplama ve dağıtma, raporlama usulleri, rapor ve form şablonları gibi pek çok konuda standartlar belirlenmektedir.

V. SOP’lar planlama aşamasında belirlendiği için afet anında karar alma süreleri en aza indirilir ve ilgili birimler kapasitelerini buna göre geliştirirler.

Standart Operasyon Prosedürleri iie ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur? 


Yalnızca I

I, III, V

I, II, III, IV, V

II, IV, V

III, V


Yanıt Açıklaması:

Standart Operasyon Prosedürleri iie ilgili   I, II, III, IV, V şıklarının hepsi doğrudur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum