Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1207653

Aşağıdakilerden hangisi insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren ana faktörlerleren birisi değildir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Hızlı nüfus artışı

İklim değişikliği 

Savaşlar ve sivil kargaşalar

Ormanların ve çevrenin tahribi


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap C dir. İklim değişikliği insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren ana faktörlerleren birisi değildir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum