Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1240975

Sivil Savunma Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?


1956

1957

1958

1959

1960


Yanıt Açıklaması:

Daha sonraki yıllarda meydana gelen sel, deprem ve heyelan gibi afetlerde bu kanunun yeterli olmadığının görülmesi üzerine 1958 yılında 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 1959 yılında 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çıkarılmıştır. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum