Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1376076

Zarar verme olasılığı olan olay veya durumların; kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı,
süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin toplanmasına yönelik çalışmalara ne ad verilir?


Risk analizi

Kırılganlık tespiti

Tehlike analizi

Zarar görebilirlik

Kırılganlık raporu


Yanıt Açıklaması:

Tehlike, potansiyel olarak zarar verme olasılığı olan olay veya durumdur. Tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin toplanmasına yönelik çalışmalar, tehlike analizi olarak tanımlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum