Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1156686

Aşağıdakilerden hangisi Iinsan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir ha^le getiren ana faktörler arasında değildir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Orman ve çevre tahribi

Genç nüfusun azalması

Denetimsiz kentleşme

Sivil kargaşalar


Yanıt Açıklaması:

İnsan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir ha^le getiren ana faktörler aşağıdaki gibidir (Ergünay, 2002).

  • Yoksulluk ve az gelişmişlik,

  • Hızlı nüfus artışı,

  • Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme,

  • Ormanların ve çevrenin tahribi,

  • Bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği,

  • Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler,

  • Savaşlar ve sivil kargaşalar.

Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum