Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1176547

  1. en kısa sürede çok sayıda insan hayatı kurtarmak
  2. tedavi sürecinin aksamamasını sağlamak
  3. psikolojik ve sosyal destek sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri müdahale faaliyetlerinin ana hedefi kapsamındadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Bu safhada yapılan faaliyetlerin ana hedefi; mümkün olan en kısa süre içinde  çok sayıda insanın hayatını kurtarmak, yaralıların tedavilerini sağlamak, tedavisi sürenlerin tedavilerinin aksamamasını sağlamak açıkta kalanların barınma, beslenme, korunma, ısınma, haberleşme, ulaşım, tahliye, güvenlik, psikolojik ve sosyal destek, gibi hayati gereksinimlerini en kısa sürede ve en uygun yöntemlerle karşılamaktır. Bu safhada yapılan faaliyetlerin ana hedefi; mümkün olan en kısa süre içinde çok sayıda insanın hayatını kurtarmak, yaralıların tedavilerini sağlamak, tedavisi sürenlerin tedavilerinin aksamamasını sağlamak açıkta kalanların barınma, beslenme, korunma, ısınma, haberleşme, ulaşım, tahliye, güvenlik, psikolojik ve sosyal destek gibi hayati gereksinimlerini en kısa sürede ve en uygun yöntemlerle karşılamaktır. Doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum