Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1261695

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde meydana gelebilecek acil durumlarda dikkate alınacak hususlardan değildir?


Yangın,tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali

Sabotaj ihtimali

Risk değerlendirmesi sonuçları

İlkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar

Çalışanların görev ihmali


Yanıt Açıklaması:

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlarda dikkat edilecek hususlar şunlardır:

a.Risk değerlendirmesi sonuçları

b.Yangın,tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali

c. İlkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar

ç.Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali

d. Sabotaj ihtimali

Çalışanların görev ihmali bu hususlar arasında yer almadığından cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum