Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1376129

Bir planlama faaliyetinin ilk aşaması ne olmalıdır?


İmkân, fırsat ve kaynakların belirlenmesi

Amaca ulaşmak için gereken insan gücünün belirlenmesi

Sorunlar ve ihtiyaçların belirlenmesi

Malzeme kaynakları ve örgütlenme şeklinin belirlenmesi

Eylemlerin izlenmesi


Yanıt Açıklaması:

İlk aşama sorunlar ve ihtiyaçların belirlenmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum