Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1376597

I. Tehlike belirleme afet/tehlike türü hakkında uzmanlarca yapılmalıdır.

II. Tehlike belirlemede öncelikle çalışma bölgesi ve etrafında geçmişe dair afet/acil durumlar hakkında veri toplanır.

III. Tehlikenin etkisi büyüklüğüyle doğru orantılı olduğundan tehlike büyüklüğü belirlenmelidir.

IV. Tehlikelerin etkili olabileceği süreler mevsimlerle ilişkilendirilmez.

Yukarıdakilerden hangileri tehlike belirleme çalışmaları ile ilgili doğrudur?


I-II

II-III

III-IV

I-II-III

II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Tehlikelerin etkili olabileceği süreler, dönemlere veya mevsimlere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca tehlikenin türüne bağlı olarak ani veya yavaş gelişen tehlikeler de olabilir. Bu açıdan tehlikenin ortaya çıkma süresi de önemlidir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum