Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1387616

I. İl Afet Müdahale Planları (İAMP)

II. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

III. Türkiye Risk Azaltma Planı (TARAP)

IV. Türkiye Afet İyileştirme Planı (TASİP)           

Yukarıdakilerden hangileri taktik seviyede planlardır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Ulusal müdahale planlarını hazırlamakla sorumlu olan AFAD’ın benimsediği afet yönetim planlama
yaklaşımına göre TAMP; Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi (TAYSB) altında Türkiye Risk
Azaltma Planı (TARAP) ve Türkiye Afet İyileştirme Planı (TASİP) ile birlikte taktik seviyede bir plandır.
TAMP’ın alt planları ise operasyonel seviyede planlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum