Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1154812

Aşağıdaki kanunlardan hangisi  kanun doğal afet zararlarının azaltılması amacıyla Cumhuriyet döneminde çıkarılmış bulunan tüm kanunları tek bir kanun halinde toplayan ve afet zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken çalışmaları düzenlemektedir?


4623 sayılı Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teş- kilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar- dımlara Dair kanun

Türkiye Afet Müdahale Planı


Yanıt Açıklaması:

1959 yılında 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çıkarılmıştır. Bu kanun doğal afet zararlarının azaltılması amacıyla Cumhuriyet döneminde çıkarılmış bulunan tüm kanunları tek bir kanun halinde toplayan ve afet zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken çalışmaları düzenlemektedir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum