Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1154899

  1. Çarpık kentleşme
  2. İklim değişikliği
  3. Teknolojik gelişmeler
  4. Nüfus artışı

Yukarıdakilerden hangileri afet tehlikesi ve riskini artırmakta etki eden faktörler arasındadır?


I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Artan nüfus, çarpık kentleşme, iklim değişikliği, ekolojik ve çevresel bozulmalar, yanlış arazi uygulamaları gibi nedenlere bağlı olarak her geçen gün afet tehlikesi ve riski artmaktadır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum