Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1201225

 I. Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek, kurumlar arası entegrasyonu sağlamak. 

II. Afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirlemek. 

III. Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek.

IV. Haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasını önlemek.

Türkiye Afet Müdahale Planında, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek ulusal düzeyde 28 hizmet grubu tanımlanmıştır. Yukarıdakilerden hangisi  Haberleşme Hizmet Grubunun görev ve sorumluluklarından biridir?


Yalnızca I

I,  III

II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, IV


Yanıt Açıklaması:

I, II, III, IV şıklarının hepsi Haberleşme Hizmet Grubunun görev ve sorumluluklarından biridir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum