Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1380625

Çevrenin yanlış kullanımı aşağıdakilerden hangi zarar görebilir hâle getiren ana faktörlere aittir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Hızlı nüfus artışı

Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme

Ormanların ve çevrenin tahribi

Savaşlar ve sivil kargaşalar


Yanıt Açıklaması:

Ormanların ve çevrenin tahribi: Heyelan, sel, kaya ve çığ düşmesi, erozyon, kuraklık vb. gibi birçok doğa kaynaklı afet ormanların ve çevrenin tahribi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çevrenin yanlış kullanımı ve tahribi ekolojik dengeleri kolaylıkla bozmakta yalnızca doğa kaynaklı afetleri değil; hava, su ve toprak kirlenmeleri, verim düşmesi, şiddetli erozyon gibi orta ve uzun vadede yaşamı imkânsız hâle getiren sonuçlara da yol açabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum