Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1401154

22 Temmuz 1944 tarih ve 5763 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun aşağıdakilerden hangisidir?


7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

4623 sayılı “Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun”

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

5393 sayılı “Belediye Kanunu”

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”


Yanıt Açıklaması:

4623 sayılı “Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun” 22 Temmuz 1944 tarih ve 5763 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum