Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1176586

Aşağıdakilerden hangisi planlamayı destekleyen unsurlardan biridir?


İyileştirme

Koordinasyon

Sahiplenme

Eşgüdüm

Kapasite


Yanıt Açıklaması:

Planlamayı Destekleyen Unsurlar şunlardır:

  • Sahiplenme
  • Katılımcılık
  • Planlama kültürü
  • Bireysel ve toplumsal farkındalık
  • Sistemden haberdar ve talepkâr olan yöneticiler
  • Planlardan uygulamaya geçebilme

Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum