Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1192576

Aşağıdakilerden hangisi insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren ana faktörlerden biri değildir?


Savaşlar ve sivil kargaşalar

Yoksulluk 

Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler

Az gelişmişlik 

Nüfusun azalması 


Yanıt Açıklaması:

İnsan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren ana faktörler aşağıdaki gibidir:

  • Yoksulluk ve az gelişmişlik
  • Hızlı nüfus artışı
  • Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme
  • Ormanların ve çevrenin tahribi
  • Bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği
  • Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler
  • Savaşlar ve sivil kargaşalar

Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum