Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1240863

"İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik" hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


2010

2011

2012

2013

2014


Yanıt Açıklaması:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak hazırlanan ve 18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet binalarının ve eklentilerinin “Acil Durum Planlamasını” yapmasını, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait bina ve tesisler için “Acil Durum Planları” nın bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum