Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1376559

I. Artan nüfus

II. Çarpık kentleşme

III. Ekolojik bozulmalar

IV. Yanlış arazi uygulamaları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afet tehlikesi ya da riskini arttırmatadır?


I-II

III-IV

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Artan nüfus, çarpık kentleşme, iklim değişikliği, ekolojik ve çevresel bozulmalar, yanlış arazi uygulamaları gibi nedenlere bağlı olarak her geçen gün afet tehlikesi ve riski artmakta; bunlara bağlı olarak da afetlerin meydana getirmiş olduğu can, mal ve ekonomik kayıplarda önemli miktarda artış olmaktadır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum