Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1397365

Hangi amaçla olursa olsun bir planlama faaliyeti aşağıdakilerden hangisini/hangilerini kapsamalıdır?

I-Önceliklesorunlar veihtiyaçların belirlenmesi,

II-Uygulanması mümkün olan çeşitli eylem yollarının tartışılıp düzenlenmesi,

III-İmkân, fırsat ve kaynakların belirlenmesi,


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I-II ve III


Yanıt Açıklaması:

Hangi amaçla olursa olsun bir planlama faaliyeti;
• Önceliklesorunlar veihtiyaçların belirlenmesi,
• Uygulanması mümkün olan çeşitli eylem yollarının tartışılıp düzenlenmesi,
• İmkân, fırsat ve kaynakların belirlenmesi,
• Mevcut imkân ve kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olan eylem yollarının belirlenmesi,
• Amaca ulaşmak için gereken insan gücü, malzeme kaynakları ve örgütlenme şeklinin belirlenmesi,
• Ölçülebilir göstergeler belirleyerek eylemlerin izlenmesi ve gerektiğinde yeni düzenlemeler yapılması gibi bir çok faaliyeti kapsamaktadır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum