Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1399045

  1. Türkiye Risk Azaltma Planı
  2. Türkiye Afet İyileştirme Planı 
  3. İl Afet Müdahale Planları
  4. Türkiye Afet Müdahale Planı
  5. Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi

Yukarıdakilerden hangileri AFAD’ın benimsediği afet yönetim planlama yaklaşımına göre taktik seviyede planlar arasında gösterilebilir?

 


I-III-IV

I-II-IV

II-III-V

I-II-III-V

I-II-III-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Türkiye Afet Müdahale Planı;  Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi (TAYSB) altında Türkiye Risk Azaltma Planı (TARAP) ve Türkiye Afet İyileştirme Planı (TASİP) ile birlikte taktik seviyede bir plandır. Ulusal Düzey Hizmet Grup Planları, İl Afet Müdahale Planları ve Yerel Düzey Hizmet Grup Planları ise TAMP’ın alt planları olup, operasyonel seviyede planlardır. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum