Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1146694

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet yönetimi planlamasının afet sonrasının temel araçlarından biridir?


Önceliklerin belirlenmesi

Can ve mal güvenliğinin sağlanması

Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Hizmet ve iş sürekliliğinin sağlanması

Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutulması


Yanıt Açıklaması:

Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutulması afet sonrasının temel araçlarından biridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum