Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1155592

I.  TASİP iyileştirme faaliyetleri konusunda TAYSB’ın ürettiği politika ve stratejilere uygun olarak afet yönetiminde çalışan tüm kurum ve kuruluşların görevlerinin belirleneceği bir belgedir.  II. TAMP, merkez teşkilat için görev paylaşımını belirlemektedir. III.  İl Afet Müdahale Planları il düzeyinde kurumlar arası görev paylaşımını belirlemektedir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

II. ve III.

I. II. ve III.


Yanıt Açıklaması:

3 maddede de TASİP, TAMP ve İl Afet Müdahele Planlarına ilişkin verilen bilgilerin hepsi doğrudur. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum