Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1268637

Afad Afet ve Acil Durumlara İlişkin Temel Mevzuat  Kitabında yer alan Tabii Afet Nedeniyle Meydana gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair kanun aşağıdakilerden hangisidir?


5902

7269 

4123

4539

6306


Yanıt Açıklaması:

Afad Afet ve Acil Durumlara İlişkin Temel Mevzuat  Kitabında; • 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun • 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair kanun • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu • 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun • 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanunlara, yönetmeliklere ve bakanlar kurulu kararları gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkündür.

Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum