Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1376120

Ülkemizde sayıları hızla artan Suriyeli sığınmacılar zarar görebilirliğe etki eden faktörlerden hangisine örnek oluşturmaktadır?


Hızlı nüfus artışı

Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler

Bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği

Savaşlar ve sivil kargaşalar

Yoksulluk ve az gelişmişlik


Yanıt Açıklaması:

Savaş ve sivil kargaşalar insan kökenli afetlerin başında gelmektedir. Toplu halde göç, bu insanları her açıdan çok daha fazla zarar görebilir hale getirmektedir. Bunun çok somut örneği ülkemize gelen çok sayıda “Suriyeli sığınmacılar” da açıkça görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum