Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1398474

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesinde sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi ve koordine edilmesi olayıdır?


Acil durum

Afet ve acil durum yönetimi

Afet riski

Afet eylem planı

Acil müdahale


Yanıt Açıklaması:

Afet ve acil durum yönetimi; afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesinde sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesidir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum