Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1402700

I. Mevzuat

II. Afet yönetim ilkeleri

III. Uluslararası standartlar

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri afet yönetim planlarının hazırlanmasında temel alınan unsurlar arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Planlar şu dört temel ilkeye göre hazırlanır: Uluslararası standartlar, temel planlama ilkeleri, afet yönetim ilkeleri, mevzuat.

Yorumlar
  • 0 Yorum