Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1180896

I-Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

II-Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları

III-Ulusal Düzey Olay Türü Planları

IV-İl Afet Müdahale Planı

Yukarıda yer alanlardan hangisi/hangileri yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planlar arasında yer alır?


I ve II

II ve III

I-II ve III

II-III ve IV

I-II-III ve IV


Yanıt Açıklaması:

 Yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planlar;

Üniversite ve Bağlı Birimlerin Afet ve
Acil Durum Planı
Okul Afet ve Acil Durum Planı
Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)
Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu
Operasyon Planı
Büyükşehir Belediyesi Afet ve
Acil Yardım Planı
Belediye Afet ve Acil Yardım Planı
İlçe Afet Müdahale Planı (Gerekli görülürse)
Yerel Düzey Olay Türü Planları
Yerel Düzey Hizmet Grubu Planları
İl Afet Müdahale Planı
Ulusal Düzey Olay Türü Planları
Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
Her Ölçekteki İşletmelerin Afet ve Acil Durum Planlarıdır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum