Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1260960

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 'de Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik maddelerinin eklerin başlıkları arasında yer almaz?


İl Afetler Acil Yardım Plan Örneği

Acil Yardım Hizmet Gruplarında Görevlendirilecek Personele Ait Cetvel

Yerleşim Yerleri Genel Bilgi Formu

Arazi Arsa Bina ve Tesis Teslim Alma Belgesi

Güvenlik Hizmetleri Grubu


Yanıt Açıklaması:

Eklerin başlıkları sırasıyla aşağıdaki gibidir.
EK-1: İl Afetler Acil Yardım Plan Örneği
EK-2: ……………………………. Müdürlüğüne Ait Mevcut ve Acil Yardım Hizmet Gruplarında
Görevlendirilebilecek Personel İcmal Cetveli
EK-3: Acil Yardım Hizmet Gruplarında Görevlendirilecek Personele Ait Cetvel
EK-4: ……………………………… Müdürlüğüne Ait Mevcut ve Acil Yardım Hizmet Gruplarında
Görevlendirilecek Araç ve Gereç Cetveli
EK-5: ………………………………. Hizmet Grubuna Tahsisli Personel İsim ve Nitelik Cetveli
EK-6: ……………………………….. Hizmet Grubuna Tahsisli Araç ve Gereç Cetveli
EK-7: ……………… Hizmet Grubu …………….. Servisine Tahsisli Personel İsim ve Nitelik Cetveli
EK-8: ………………………….. Hizmet Grubunda Görevli Araç ve Gereç Cetveli
EK-9: Yerleşim Yerleri Genel Bilgi Formu
EK-10: İl ve İlçe İmar Planlarına İşlenerek Belirtilecek Resmi Bina ve Tesisler Bilgi Formu

EK-18: Arazi Arsa Bina ve Tesis Teslim Alma Belgesi gibi bu şekilde 24 ek yer alır. Güvenlik hizmetleri grubu ise Acil yardım hizmetlerini yürütmekten sorumlu komitenin hizmet grupları arasında yer aldığı için cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum