Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293568

I: Topluma dağıtımı yapılmış mı?

II: Mevcut kaynaklara dayanarak mı hazırlanmış?

III: Plan, acil eylem önlemlerini de içeriyor mu?

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri DSO¨ Avrupa Ofisi (EURO) tarafından hazırlanan ve sağlık sistemlerinin krizlere hazırlığını değerlendiren araçta yer alan sorulardandır?


I, II ve III

I ve II

Yalnız III

II ve III

Yalnız II


Yanıt Açıklaması:

Bu değerlendirme aracında aşağıdaki sorular yer almaktadır. 

  • Ulusal acil müdahale planı tüm tehlikeler yaklaşımı ile ve risk değerlendirmesine dayanarak mı hazırlamış?

  • Plan, acil eylem önlemlerini de içeriyor mu?

  • Plan, diğer sektör planları ve sağlık sisteminin alt basamaklarının planları ile uyumlu mu?

  • Aktivasyon; koordinasyon ve olay komuta mekanizmalarını açıklıyor mu?

  • Mevcut kaynaklara dayanarak mı hazırlanmış?

  • Her revizyondan sonra ilgili partnerlere dağıtımı yapılmış mı?

  • Düzenli olarak tatbikatlar ve simulasyonlar ile test ediliyor mu?

  • Topluma dağıtımı yapılmış mı?

Yorumlar
  • 0 Yorum