Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1155201

I. Mekan- bina

II. İnsan

III. Eğitim sürekliliği

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir afet durumunda okullar için tehlike altındaki unsurlardan değildir?


Yalnız I

II ve III

Yalnız II

I ve III

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Okullarda yapılacak risk analizi çalışmalarında belirlenen tehlikelerin mekân-bina, insan (personel-öğrenci-veli-ziyaretçi) ve eğitim sürekliliği üzerine etkileri değerlendirilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum