Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293584

I. Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya
olası etkilerinin azaltılması

II.Eğitim ve tatbikatlarla farkındalığın ve becerinin artırılması

III. İlk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin
aksatılmadan uygulanmasını sağlamak

IV.  Afet sonrasında iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlayacak örgütlenme modelleri ile imkân ve kaynakları sağlamaktır 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri okul afet ve acil durum yönetimi planlamasının alt hedeflerindendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

I. ve II. madde okul afet ve acil durum yönetimi planlamasının alt hedeflerindendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum